Lütfen Anasayfa için Tıklayınız >>>
ANASAYFA SSS ÇEVRE KÜTÜPHANESİ BASIN ODASI BASIN ODASI KVKK İLETİŞİM Lütfen TEMA Facebook Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Twitter Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Youtube Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen Sayfası için Tıklayınız >>> ENGLISH
Ürün ve Hizmetler
Ürünler
Yayınlar
Peyzaj
Diğer
Lütfen TEMA Twitter Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Facebook Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Youtube Sayfası için Tıklayınız >>>
Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve 30 Yıllık Geçmişi
Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 
Yayın adı: Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve 30 Yıllık Geçmişi
Kategori: TEMA Yayınları
Sayfa sayısı: 102
Bilim adamları, insanlık tarihinin gittikçe, eğitim ve doğal afetler arasında bir yarışa dönüştüğünü bildirmektedir. Bu uyarı, eğitim ve bilgi ile bu afetin önüne geçilebileceği mesajını vermektedir. Bu mesaj “EKOLOJİK bilgi ve düşüncelerin derinleştirilmesi, doğayı korumanın en önemli koşullarından biridir” özdeyişinde ifadesini bulmuştur. Bu mesaj ve buna açıklık getiren özdeyiş, yol gösterici temel ilke ve fikirler olarak kabul edilerek, canlı ve cansız varlıkların geleceği için potansiyel tehlikelerle dolu söz konusu bu süreç ve sonuçları konusunda temel bilgilerin verilmesinde yarar görülmüştür. Bu amaçla yapılan bu çalışmada, aşağıda açıklanan konular üzerinde durulmuştur.
•Zamanımızda yaşanan küresel ısınma ve iklim değişikliği süreci ile, milyonlarca yıl önce gerçekleşmiş ve çok uzun zaman dönemlerini kapsayan jeolojik devirlerdeki iklim değişikliği arasında farklar var mıdır? Varsa, bu farklar nelerdir?
•Otuz yıldan beri yaşanan küresel ısınma ve iklim değişikliğinin temel nedeni olarak gösterilen sera gazları konusunda neler biliyoruz?
•Zamanımızda yaşanan küresel ısınma ve iklim değişikliğine ilişkin kanıtlar var mıdır? Varsa nelerdir?
•Söz konusu bu sürecin ekolojik, ekonomik ve sosyal sonuçları nelerdir?
•Bu afetlerle mücadelede alınabilecek önlemler var mıdır?
•Bu süreç ekolojik olarak nasıl değerlendirilebilir?

İçindekiler:

GİRİŞ

1.KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

2.DOĞAL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE YAPAY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ARASINDAKİ FARKLAR

3.KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TEMEL ETKENLERİ OLAN SERA GAZLARI

4.KÜRESEL ISINMANIN KANITLARI
4.1.Buzulların Erimesi
4.2.Kasırga ve Tayfunlar
4.3.Sel ve Taşkınlar
4.4.Kuraklık

5.KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE ALINABİLECEK ÖNLEMLER
5.1.Uluslararası Önlemler
5.2.Ulusal Önlemler
5.3.Kişisel ve Kurumsal Önlemler

6.KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI

7.EKOLOJİK DEĞERLENDİRME

8.SONUÇ VE ÖZET

KAYNAKÇA

Lütfen Uluslarası İşbirlikleri için Tıklayınız >>>

Halaskargazi Mah.Halaskargazi Cad.No:22 Kat:5-6-7 
34371 Şişli | İstanbul

Tel: 0 (212) 291 90 90 | Fax: 0 (212) 284 95 93