Lütfen Anasayfa için Tıklayınız >>>
ANASAYFA SSS ÇEVRE KÜTÜPHANESİ BASIN ODASI BASIN ODASI KVKK İLETİŞİM Lütfen TEMA Facebook Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Twitter Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Youtube Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen Sayfası için Tıklayınız >>> ENGLISH
Ürün ve Hizmetler
Ürünler
Yayınlar
Peyzaj
Diğer
Lütfen TEMA Twitter Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Facebook Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Youtube Sayfası için Tıklayınız >>>
Türkiye İçin Tarım
Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 
Yayın adı: Türkiye İçin Tarım
Kategori: TEMA Yayınları
Yazar: Zir. Y. Müh. Mahir GÜRBÜZ
Türü: Bilimsel
ISBN: 975-7169-54-4
Basım Yılı: 1. Basım 2005
Tarım sektörü ile ilgili çeşitli kesim ve sektörlerle, uzmanlık ve bilim disiplinlerinin görüş oluşturmaları, hiç kuşkusuz doğaldır ve yararlıdır. Ancak, bu tür değerlendirmeler çoğunlukla bulunulan konuma bağlı ve tek boyutlu bakış açılarına dayanmakta ve bu nedenlerle de sektöre özel özgün koşulları çoğunlukla görmezden gelmektedir. Bu nedenle, sektörün içinden gelen ve süreci yaşayan tarımcı yaklaşımlarına da gerek bulunmaktadır. Bu amaçla kitabın;

İlk bölümünde, değişim sürecini ve bugünün tarımının yapısal profilini tanımlamaya katkısı olabilecek değerlendirmelere yer verilmiştir. İkinci bölümünde; iki binli yılların başında iç ekonomik bunalım nedeniyle gündeme gelen IMF niyet mektupları ve Dünya Bankası Tarım Programlarının dayatmaları ve uygulama sonuçlarının tanımı ile tarımsal desteklemeler ve tarım ürünü dış ticaretini yeni kurallara bağlayan Dünya Ticaret Örgütü koşullarının sektöre etkileri irdelenmeye çalışılmıştır. Üçüncü bölümünde; yine aynı dönemde dış etkenler sonucu gerçekleşen iç düzenlemelere örnek olarak, tütünle ilgili hukuksal yönetsel ve ekonomik uygulamaları irdeleyen ve toplum açısından yaşamsal önem taşıyan buğday ve kırmızı et gibi temel ürünlerle ilgili sorun tanımlayıcı ve çözüm geliştirici değerlendirmeler verilmiştir. Son bölümünde ise; durum saptama, sorun tanımlama, geçirilen sürecin açıklanması ve son dönemde yaşanan dış süreçlerin sektöre etkilerinin irdelenmesinden sonra, ülkenin geleceğinde tarımın yerinin rolünün ne olması gerektiği ve bu vizyona nasıl bir değişim stratejisi ile erişilebileceğine ilişkin değerlendirmeler yer almıştır. Son bölüm Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ll.Tarım Şurası kararlarını tartışan ve AB sürecinde ülke tarımının geleceğini sorgulamaya çalışan değerlendirmelerle sonlandırılmıştır.


İçindekiler:

1.Tarımda Değişim-Gelişim
2.Son Dönem Tarım Politikaları “Dış Etkenler-Uygulamalar”
3.Seçilmiş Önemli Konularda Değerlendirmeler
4.Tarım İçin Gelecek Yöngörüsü
Lütfen Uluslarası İşbirlikleri için Tıklayınız >>>

Halaskargazi Mah.Halaskargazi Cad.No:22 Kat:5-6-7 
34371 Şişli | İstanbul

Tel: 0 (212) 291 90 90 | Fax: 0 (212) 284 95 93