Lütfen Anasayfa için Tıklayınız >>>
ANASAYFA SSS ÇEVRE KÜTÜPHANESİ BASIN ODASI BASIN ODASI KVKK İLETİŞİM Lütfen TEMA Facebook Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Twitter Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Youtube Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen Sayfası için Tıklayınız >>> ENGLISH
Ürün ve Hizmetler
Ürünler
Yayınlar
Peyzaj
Diğer
Lütfen TEMA Twitter Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Facebook Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Youtube Sayfası için Tıklayınız >>>
Dünyanın Durumu 2003
Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 
Yayın adı: Dünyanın Durumu 2003
Kategori: TEMA Yayınları
Yazar: Worldwatch Enstitüsü Yazarları
Türü: Bilimsel
ISBN: 975-7169-40-4
ISSN: 1330-882-X
Basım Yılı: 1. Basım 2003
Bölüm 1: Geleceğimizin Tarihi, Chris Bright
Bugün bizi saran çevresel ve sosyal sorunlar - nüfustan kirlenmeye ve ekolojik kayıplara kadar - çok büyük, ancak çözümü imkansız değiller. Tarihin de kanıtladığı gibi, insanlar daha iyisi için kökten değişiklik yapma yetisine sahipler.
Bölüm 2: Kuşların Yok oluşunu İzlemek, Howard Youth
Önemli bilim adamları dünyanın dinozorlar 65 milyon yıl önce ortadan yok olduğundan beri en büyük hayvan nesil kaybı dalgasını yaşadığını düşünüyor. Bu durum, kuşların nesil kaybına da yansımış durumda, kuş nesli doğal kayıp oranının 50 katına ulaşmış durumda. Geçtiğimiz 500 yıl içinde 128 kuş türü yok oldu, ve bunların 103'ü 1800'den sonra yok oldu.

Bölüm 3: Nüfus, Kadın ve Bioçeşitlilik İlişkisi Mia McDonald & Danielle Nierenberg
Nüfus, tüketim ve bioçeşitlilik arasındaki çarpışmayı önlemek için, birçok alanda ve politika ve program seviyesinde hızlı ve kesin eylemler gerçekleştirmek gerekmektedir.

Bölüm 4: Sıtmayla Savaş, Anne Platt McGinn
İnsanlığın başına gelmiş en eski felaketlerden biri olan sıtma, güçlü bir küresel dönüş yaparak, günde - başta Afrika'dan çocuklar olmak üzere - 7,000 kişinin ölümüne yol açıyor (AİDS'den fazla).

Bölüm 5: Enerji için yeni bir gelecek yaratmak, Janet Sawin
Yenilenebilir enerji teknolojilerinin dünya enerji talebine cevap verme potansiyelinin istenenin çok üzerinde olduğu ve artık geniş ölçekte kullanımlarının mümkün olduğu bilinmektedir. Bugünün fosil yakıtlarından, nükleer ve büyük hidro enerjilerinden yenilenebilirlere geçmek, mevcut yakıt kaynaklarının çevreye, sağlığa ve uluslararası politik istikrara yönelttiği tehditleri önemli ölçüde azaltacaktır.

Bölüm 6: Madenlere Bağımlı bir Yaşama Son, Payal Sampat
Eğer bir muhasebe uzmanı yeraltından maden çıkarmanın ve işlemenin maliyet ve yararlarını hesaplayacak olsa, bilançoda şu bilgiler yer alırdı: dünyadaki enerjinin yüzde 10'unu tüketen, bazı ülkelerde toksik emisyonların hemen hemen yarısını çıkaran ve dünyanın el değmemiş ormanlarının yüzde 40'ını tehdit eden - buna karşılık çok az istihdam ve ekonomik çıktı sağlayan bir endüstri.

Bölüm 7: Bölünmüş Kentleri Birleştirmek, Molly O'Meara Sheehan
Dünyada resmi (yasal) konutlara gücü yetmeyen 1 milyar kişi güvensiz yerlerde bulunan - dik yamaçlarda, taşkın yataklarında, çöplüklerde veya endüstriyel kirleticilere yakın yerlerde - gayri resmi konutlarda barınak aramaktadır. Bu insanlar olası tahliye edilme tehdidinin yanı sıra doğal afetlerin ve su ve tuvalet yetersizliğinden kaynaklanabilecek hastalıkların riski atlında yaşamaktadır.

Bölüm 8: Dinleri Sürdürülebilir bir Dünya Arayışına Katmak, Gary Gardner
Dünya çapında, belli başlı dinler laik çevre toplumuyla birlikte bildiriler yayınlamaya, yeni politikaları desteklemeye ve sürdürülebilir bir dünya için eğitim faaliyetleri oluşturmaya başlamışlardır.
Lütfen Uluslarası İşbirlikleri için Tıklayınız >>>

Halaskargazi Mah.Halaskargazi Cad.No:22 Kat:5-6-7 
34371 Şişli | İstanbul

Tel: 0 (212) 291 90 90 | Fax: 0 (212) 284 95 93