Lütfen Anasayfa için Tıklayınız >>>
ANASAYFA SSS ÇEVRE KÜTÜPHANESİ BASIN ODASI BASIN ODASI KVKK İLETİŞİM Lütfen TEMA Facebook Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Twitter Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Youtube Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen Sayfası için Tıklayınız >>> ENGLISH
Çalışmalarımız
Projeler
Eğitim
Savunuculuk
Uluslararası İlişkiler
Lütfen TEMA Twitter Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Facebook Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Youtube Sayfası için Tıklayınız >>>
Devam Eden Projeler
Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

Proje Adı“CROP–MAL” Marjinal Kurak Alanların Koruması için Rasyonel Fırsatlar Yaratılması Projesi 
Bölge :
Konya, Karapınar, Ereğli, Karaman

Sponsor : Mitsui Çevre Fonu

Dönem: Nisan 2009 – Temmuz 2012

Proje Ortakları: Çukurova Üniversitesi
Bütçe:
920.773 TL (%20 TEMA Vakfı katkısı)


Özet Bilgi:
Proje ile Karapınar, Karaman ve Ereğli’de çok disiplinli bir yaklaşımla, geleneksel arazi kullanımı yöntemlerinin geliştirilmesiyle çölleşmeyi önlemeye katkı verilmesi, yöre halkına alternatif geçim kaynakları yaratılması amaçlanmıştır.

Toprak, su, bitki örtüsü ve iklim özelliklerinin ölçülmesi ve analizi, Arazi Kullanım Planı ve Çölleşme Duyarlılığı Değerlendirme ve Çölleşmeyi Azaltacak Modelin oluşturulmasıyla, mevcut arazi kullanımının iyileştirilmesi, bu sayede; toprağın verimli kullanımını sağlamak amacıyla doğru tarım ve hayvancılık yöntemlerinin, geleneksel ürün çeşitlerinin belirlenmesi ve bunların yerel halkla paylaşılarak, iyi üretimin sağlanması ve çevreyle uyumlu alternatif geçim kaynaklarının geliştirilmesi olarak özetlenebilir. Bununla birlikte toprak karbon yutaklarının etkinliklerinin/toprak iliğine katkıların arttırılmasıyla karbon emisyonundan kaynaklanan CO2’nin tutularak iklim değişimi etkilerinin azaltılması yöntemleri geliştirilecektir.
DRYNET–II Projesi

Bölge : Genel

Sponsor: İsviçre Kalkınma Ajansı

Dönem: Mart 2011 – Aralık 2013

Proje Ortakları : Çölleşmeden etkilenen ülkelerden 15 STK

Partner Kuruluşlar ve Ülke(ler):

Avrupa: Both ENDS (Hollanda), CARI (Fransa), Drylands Coordination Group (Norveç)
Asy a: CAREC (Kazakistan),CENESTA (Iran), LPPS (Hindistan), SCOPE (Pakistan),

TEMA (Türkiye)
Afrika: EMG (Güney Afrika), ENDA TM (Senegal) , TENMIYA (Moritanya), DCG (Mali), GRET (Madagaskar)
Latin Amerika::OLCA (Şili), PROBIOMA (Bolivya)

Bütçe: 1.072.000 € (TEMA Katılımı 72.030 €)

Özet Bilgi İklim değişikliği ve yanlış arazi kullanımı sonucunda toprak örtüsünün niteliği her zamankinden daha büyük bir hızla bozulmaktadır. Bu süreçte, gelişmekte olan ülkeler yoksulluk ve göç ile sonuçlanabilen asıl yükü taşımaktadırlar.

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD), hedeflerine ulaşabilmek amacıyla 2008-2018 yılları arasında uygulanmak üzere 10 yıllık bir strateji planı geliştirmiştir, ancak sivil toplum kuruluşlarının etkin katılımı olmadan toprağın korunması ve bu sözleşmenin uygulanması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, 15 ülkeden sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek Drynet Projesi kapsamında bu küresel hareketi yerele taşımış ve sivil toplumu girişimlerini desteklemiştir. Küresel bir ağ olarak Drynet, sivil toplumun yerel ve ulusal düzeyde güçlendirilmesi ile konunun siyasi gündeme taşınmasında ve karar alma süreçlerinde bir aracı olmayı hedeflemektedir.

Drynet ağı bu amaçla 2007-2010 yılları arasında Afrika, Asya, Avrupa ve Güney Amerika’da arazi bozulumu hakkında kamusal ve siyasi bilincin artırılması ve Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi sürecine sivil toplumun etkin katılımı için çalışmalar yapmıştır.

2011 yılı itibariyle ikinci safhası uygulanmaya başlayan Drynet Projesi uygulayıcılarının üç temel hedefi vardır:

  1. Yerel bilgi, araştırma ve deneyimlerin yaygınlaştırılması için bilgi paylaşımı
  2. Ulusal işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi için kapasite artırımı
  3. Ulusal ve uluslararası karar alma süreçlerine etki edebilmek için savunuculuk.

“Çölleşme ile Mücadelenin Ülke Kalkınma Planları İçerisinde Yer Alması” amacına yönelik faaliyetleri kapsayan toprak bozulumu ve yoksulluk konularında sivil toplum ağlarını güçlendirmek amacıyla başlatılan “DRYNET Projesi” TEMA tarafından yürütülmektedir.

Projenin Türkiye’deki ortağı olarak TEMA Vakfı bu amaçla 3 yıllık proje süresi boyunca Türkiye’de eğitim seminerleri ve strateji toplantıları düzenleyecektir; proje bültenleri hazırlayarak ulusal düzeyde bilgi paylaşımını sağlayacaktır.

DRYNET II Projesi, Asya, Afrika, Avrupa ve Latin Amerika’dan 17 ülkede 14 STK’nın katıldığı AB destekli küresel bir girişim olan DRYNET–I Projesinin İsviçre Kalkınma Ajansı destekli ikinci ayağıdır. Türkiye’deki koordinasyonu TEMA Vakfı tarafından sağlanan DRYNET Projesi Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi ve stratejik kalkınma çerçeveleri kapsamında arazi bozulumu ve yoksulluk konularında çalışan sivil toplum ağlarının güçlendirilmesine odaklanmaktadır. DRYNET–II Projesi, çiftçi kooperatifleri, sivil yerel gruplar, kadın kuruluşları, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan sivil toplum ağlarını doğru bilgilerle donatıp, gerekli iletişim araçlarını kullanarak güçlendirmeyi ve arazi bozulumu politikalarını etkileyebilir hale gelmelerini hedeflemektedir.

Proje ayrıca uluslararası gündemle yerelin arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımını hedeflemektedir.

Projenin detaylarına; www.tema.org.tr/drynet/proje-hakkinda.asp sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

Lütfen Uluslarası İşbirlikleri için Tıklayınız >>>

Halaskargazi Mah.Halaskargazi Cad.No:22 Kat:5-6-7 
34371 Şişli | İstanbul

Tel: 0 (212) 291 90 90 | Fax: 0 (212) 284 95 93